Интернет съкровищница

Който е познал себе си, не люби нищо друго освен Бога.