Интернет съкровищница

Кои са мъртвите хора в света? – Тези, които са изгонили Бог от себе си.