Интернет съкровищница

Кое е същественото в човека? – Онова, което никога не гние.