Интернет съкровищница

Кога навлизаш в Мъдростта? – Когато се освободиш от слабостите на четирите нисши тела.