Интернет съкровищница

Кога истинското знание не идва? – Когато душата се вълнува. Когато морето е неспокойно, не можеш да се огледаш.