Интернет съкровищница

Когато те обиждат, хубавео е да си мъртъв. Мъртвият не чува обидите, не се поддава, защото е изчезнал.