Интернет съкровищница

Когато преживееш Бога, търсенето продължава, но ти вече си Дух.