Интернет съкровищница

Когато Прасветлината се е пожертвала, тя е станала енергия, а когато енергията е умряла, тя е станала вещество, за да живее Водата.