Интернет съкровищница

Когато жената познае Душата си, тя е в Бога и живее в Бога, и Бог живее в Себе Си. Тогава такава Душа е толкова радостна, толкова неизмерима, че не може да бъде описана.