Интернет съкровищница

Когато жената познае Душата си, тя е в Бога и живее в Бога, и Бог живее в Себе Си, тогава такава Душа е неизразима – без описание.