Интернет съкровищница

Как се преобразява болното тяло? – Посредством динамиката на върховните трептения.