Интернет съкровищница

Какво трябва да критикува човек? – Само своя вътрешен живот и то с Любов и Безмълвие.