Интернет съкровищница

Какво са грешките и слабостите в човека? – Прегради по пътя към Реалността на Бога.