Интернет съкровищница

Какво показва числото 10? – Че животът се развива напълно, т.е. по един съвършен порядък.