Интернет съкровищница

Какво показват имената на нещата? – Различна духовна стойност.