Интернет съкровищница

Какво е предразсъдък? – Тънко невежество. Стара утайка, стар приятел, с който трябва да се разделим.