Интернет съкровищница

Какво е грехопадението? – Отделяне от Любовта, отделяне от Бога.