Интернет съкровищница

Историята на водата е съставена от живи трептения – частици от Древната, потайна Прасветлина. Ето защо водата е виждаща.