Интернет съкровищница

Истинският човек се движи от живота към Любовта, от живота към Същността.