Интернет съкровищница

Истинският човек не е завоювал нищо видимо. Истинският човек е покорил себе си.