Интернет съкровищница

Истинската Любов е като Бога, тя вижда като Небе без образи, тя е извън всякакъв образ.