Интернет съкровищница

Истинният човек обладава Бог в своя Дух, а не в размишленията за Бога.