Интернет съкровищница

Истинните дела са дела на Любовта, а не на човека.