Интернет съкровищница

Истината е назоваване на Бога.