Интернет съкровищница

Има хора, с които можеш да имаш най-вече мълчаливо Единство – те са хора цветя.