Интернет съкровищница

Има една част в Душата, която е Несътворена, но има и една друга част, която е прилепена към времето.