Интернет съкровищница

Има вярващи, които не се съмняват, но има и глупаци, които не се съмняват.