Интернет съкровищница

Изкаш ли да живееш и делата ти да живеят, ти трябва да си мъртъв, изчезнал в Бога.