Интернет съкровищница

За какъв живот е нагоден невротикът? – За наслади. Обичта към насладите са неговата болест. Тази обич е по-лоша от неврозата.