Интернет съкровищница

Защо обикновеният човек е спрял своето развитие? – Защото е заседнал в своето минало. И защото няма Свещена цел.