Интернет съкровищница

Защо невежият не помни знанията си от миналите си прераждания? – Защото той е приспан, за да се учи отново.