Интернет съкровищница

Защо идват болестите? – За да излекуват една определена слабост или недъг в човека. Болестите имат мисия.