Интернет съкровищница

Животът ще отговори на всичките ти въпроси, когато си го изстрадал с Любов, когато си го изстрадал правилно.