Интернет съкровищница

Жената е “Път”, по който трябва да се родиш в Бога.