Интернет съкровищница

Жената е Душа и това е Път, по който трябва да се родиш в Бога.