Интернет съкровищница

Жената е въведение в Дълбокото Тайнство на Душата, а в това Тайнство се осъществява срещата с Бога.