Интернет съкровищница

Дървото се устремява в огъня и изгаря, така то се устремява към Първата Чистота.