Интернет съкровищница

Душата съдържа в себе си тялото, а не тялото Душата.