Интернет съкровищница

Душата може да познае Бога, не когато действува със силата си, а когато действува със Същността си.