Интернет съкровищница

Душата е дадена на тялото, за да бъде пречистена.