Интернет съкровищница

Думата “жена” е едно много особено име на Душата. Думата “жена” е тайнственото, благородното име на Душата. Жената е въведение в Божествеността на Бога.