Интернет съкровищница

Добродетелта никога не е достигала до реално видение на Бога. Само Любовта достига.