Интернет съкровищница

Да си знаещ и да имаш много знания – това е тъмният път. Мъдрият, Сияещият е преобразен, това е друго измерение.