Интернет съкровищница

Да се отстрани злото не е много трудно, но да се отстрани доброто е трудно: да съумееш да замениш доброто с Любовта е трудно дело, Божие дело.