Интернет съкровищница

Дао ми каза: Ако искаш да ме чуеш, трябва да се откажеш от себе си.