Интернет съкровищница

Голямата Мъдрост се научава повече чрез слуха, отколкото чрез зрението.