Интернет съкровищница

В Търпението се организират Висшите Същества, които разрешават нашите въпроси. Нетърпението е разрушителен дух.