Интернет съкровищница

В Суфизма и злото е добро, защото това винаги ни пази от голямото зло.