Интернет съкровищница

В кой човек работи Бог? – В разумния, в пробудения. Ако си разумен, Бог работи в теб.