Интернет съкровищница

В Истинския Живот, в Безкрайния Живот няма сън. Сънят е една внушена хипноза.